Arkitekthjälp – ritningar och kontrollansvarig

Vi har kunskap och erfarenhet att ta fram olika ritningsunderlag. Oavsett det gäller ett växthus eller orangeri så bistår vi dig. Exempel på detta är:

  • Byggnadslovsritningar/handlingar
    Ritningarna komplettras med nödvändia uppgifter och upplysningar för att ansöka om bygglov. Vi kan sköta kontakten med byggnadsnämnden.
  • Byggnadsritningar och beskrivningar
    Vi kan, vid behov, göra erfoderliga byggnadsritningar och beskrivningar som hjälp till anlitad byggare eller för att användas som förfrågningsunderlag.
  • Kontrollansvarig
    Magnus är certifierad kontrollansvarig enligt PBL, registrerad hos Boverket med behörighetsnr SC1443-13